حضرت زهرا (سلام الله علیها) فرموده‌اند: رسول خدا (ص) به من گفت: اى فاطمه! هر که بر تو صلوات فرستد، خداوند او را بیامرزد و به من، در هر جاى بهشت باشم، ملحق گرداند.


درس اخلاقاساتید درسصوت، فیلم و متن جلسات  هیچ فیلمی موجود نیست


  هیچ متنی موجود نیست


  هیچ صوتی موجود نیست


  هیچ فیلمی موجود نیست


  هیچ متنی موجود نیست


  هیچ متنی موجود نیست


  هیچ متنی موجود نیست


  هیچ متنی موجود نیست