قالَتْ حضرت زهرا (سلام‌الله علیها): الْزَمْ رِجْلَها، فَإنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ اقْدامِها، و الْزَمْ رِجْلَها فَثَمَّ الْجَنَّةَ. حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) فرموده‌اند: همیشه در خدمت مادر و پاى بند او باش؛ چون بهشت زیر پاى مادران است و نتیجه آن نعمت هاى بهشتى خواهد بود.سلسله جلسات تدبر در قرآن (تابستان 96 - ویژه برادران)

حوزه دانشجویی دانشگاه شریف در دوره تابستان 96 "ویژه برادران" برگزار می کند:

سلسله جلسات تدبر در قرآن با حضور استاد برزگر