حوزه دانش جویی شریف جهت ارائه‌ی خدمات معرفتی و تربیتی، کلیه فعالیت‌های خود را در قالب چهار معاونت پی‌گیری می‌نماید: آموزش، معرفت‌جویی، فرهنگی و پشتیبانی. مدیریت و راهبری حوزه شریف نیز توسط حجةالاسلام شیرمحمدی (به‌عنوان مسئول حوزه)، با کمک سرکار خانم حسین‌خانی (به‌عنوان مسئول خواهران) انجام می‌شود.

معاونت آموزش

این معاونت بر اساس یک طرح جامع آموزشی -که توسط اساتید حوزه طراحی شده است- امور آموزشی را برای معرفت‌جویان مدیریت و اجرا می‌کند. فعالیت‌های محوری این معاونت شامل تنظیم تقویم آموزشی هر ترم، هماهنگی‌های هفتگی با اساتید و مدرسان، هماهنگی‌های آموزشی و اجرایی با معاونت پشتیبانی جهت برگزاری کلاس‌ها، پشتیبانی آموزشی و محتوایی از کلاس‌ها، برگزاری ارزش‌یابی‌های تحصیلی، پی‌گیری دریافت و تصحیح برگه‌های تقریر، و ارائه منابع آموزشی به ایشان است.

در حال حاضر آقایان ابوالفضل نیک‌ضمیر، علی بابایی و مرتضی حق‌گو  با همکاری خانم‌‌ ملکی پیشبرد امور این معاونت را بر عهده دارند.

 

معاونت معرفت‌جویی

معاونت معرفت جویی مسئولیت ارتباط گیری مستقیم با معرفت جویان و ایجاد درگاه های مشخص، دریافت اطلاعات خام مرتبط با حضور غیاب از آموزش و رصد و تحلیل آن نسبت به هر فرد، رصد سایر درگاه های ارتباطی موجود، طراحی و تحلیل نظرسنجی و برگزاری آن از طریق آموزش و فعالیت‌های مربوط به مرکز مشاوره را بر عهده دارد.

در این معاونت آقایان علی نظری‌ها، محمد رستمی، سید میلاد طبايیان و خانم شیرخدایی و رفیعی مشغول به فعالیت هستند.

 

معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی در حوزه شریف مسئولیت‌ برگزاری رویداد های فرهنگی و مشارکت در رویدادهای دیگر قسمت ها، مدیریت اپلیکیشن و  سایت، فضاسازی کلاس‌ها، رویداد‌ها و برنامه‌های حوزه، انجام نیاز‌های فرهنگی برآمده از تحلیل‌های معرفت‌جویی، فیلم برداری، مستند سازی و تدوین صوت و  فیلم‌ها تمامی رویداد‌های و کلاس های حوزه و مدیریت سایت و کانال‌های حوزه دانشجویی شریف را بر عهده دارد.

اکنون سرکار خانم زادسر، با هم‌راهی خانم‌ها آغویی و شیرخدایی در این بخش مشغول فعالیت هستند. 

پشتیبانی

معاونت پشتیبانی همان‌طور که از نامش پیداست متولی پشتیبانی عملیاتی از کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه ازجمله پشتیبانی از برگزاری کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های تربیتی، امور مالی-اداری، نیروی انسانی و مدیریت وسایل، تجهیزات و اماکن حوزه دانش جویی شریف است. اموری مانند ایاب و ذهاب اساتید، تأمین مکان برای برنامه‌های مختلف تعلیمی و تربیتی، پشتیبانی صوتی و تصویری کلاس‌ها، تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز برنامه‌ها از جمله فعالیت‌های این معاونت است.

در این معاونت، آقای محمد صادقی، مسئولیت کار را به عهده دارند و سرکار خانم رفیعی در انجام این کار به ایشان کمک می‌کنند.