سه شنبه

پس از نماز مغرب

درس اخلاق

چهارشنبه
صبح 10-12 تدبر در قرآن (ویژه خواهران)
13:15-15:15 نقش تربیتی زن در خانواده (ویژه خواهران)
عصر 18:30-19:30 تدبر در قرآن (ویژه برادران)

پنجشنبه

صبح

7:10-7:55

صبح‌گاه (زیارت، سخنرانی استاد قمی و صبحانه)

8-9

معارف اهل بیت (علیهم السلام)

9:15-10:15

معارف انقلاب

10:30-10:45

سخن با مدیر

11:45 - 10:45

معارف قرآن کریم

ظهر 11:45-14 نماز، استراحت و ناهار

عصر

14-15:15

15:30-16:30

شریعت محمدی (صلی الله علیه و آله) - ورودی‌های 94 و 95

طرح کلی  اندیشه اسلامی در قرآن - ورودی 96 (گروه الف برادران - خواهران)

مباحثی مقدماتی در رهبری و امامت - ورودی 96 (گروه ب برادران)
سیره امام (ره) - ورودی 96 (گروه ب خواهران)