امام علی (ع): ای مردم بدانید که تکمیل شدن و کمال دین شما در یادگیری علم دینی و الهی و عمل به آن است. بدانید یادگیری علم دینی بر شما از بدست آوردن و تحصیل مال لازم تر است زیرا مال و روزی از جانب خدا میان شما تقسیم و تضمین گشته ولی علم دینی نزد اهلش نگه داشته شده و شما مامورید که آن را از اهلش طلب نمایید پس جویای آن باشید.اصول کافی جلد 1 صفحۀ 35کلاس اخلاق

جلسه وعظ_ حجت الاسلام و المسلمین فروغی

هفته اول-97/12/2

اللهمّ صلِّ علي محمّدٍ و آلِ محمّد و عجٌل فرجهم
با یک صلوات همه عالم حرکت می‌کند، همه هستی با…

جلسه وعظ_ حجت الاسلام و المسلمین فروغی

هفته اول-97/12/2

اللهمّ صلِّ علي محمّدٍ و آلِ محمّد و عجٌل فرجهم
با یک صلوات همه عالم حرکت می‌کند، همه هستی با هم یک مجموعه هستند و با هم حرکت می‌کنند.

انسانها در حیرتند. کودک در حیرت است چون اطرافش برایش تازگی دارد و اما انسان کامل هم حیرانی دارد. یک عده حیرت وهمی دارند و از وهم متحیرند عقلشان در مقابل وهمیات مانده است. دنیای مدرنیته وهم می‌آورد و علم زده شده است حیرت علمی بشر را فراگرفته است.

وقتی رسول الله با خداوند صحبت می‌کنند می‌فرمایند: خدایا بر حیرتم بیافزا؛ حیرتی که از روی معرفت برمی‌خیزد. بحران زندگی بشر به همین برمی‌گردد.
نصف عمر در پریشانی گذشت
نصف دیگر در پشیمانی گذشت

بحران جامعه بشری، اضطراب و مرگ محبت است که انسان را به پریشانی کشانده‌است.

آیا با وجود مدرنیته جامعه بشری، آیا انسان هم متعالی شده‌است؟
عقل ابزاری تکامل پیدا کرده‌است اما عقل انسان سازی متکامل نشده‌ است. نقص انسان در معرفت سبب شده است که در اضطراب و نگرانی بسر ببرند.

تراشیدم پرستیدم شکستم......اقبال لاهوری
بشر با وهمش برای خودش آرمان می‌تراشد، آرمانش را می‌پرستد، به نتیجه نمی‌رسد و می‌شکند. انسان گاهی در درون ذهنش آرمان می‌تراشد و گاهی در بیرون ذهنش، وهم را می‌پرستد که همان بت است.

حکایت: آیت الله بروجردی(جلوه وجود انسان کامل) نماینده ای درآلمان داشتند که به تبلیغ اسلام می‌پرداختند و با استادی مسیحی مسلک که هیئت علمی دانشگاه آلمان بودند ،صحبت کردند. استاد گفتند: مسئله‌ای ریاضی دارم اگر حل شود من به اسلام روی می‌آورم. نماینده به مسئله نگاهی کردند و دیدند از مسائلی است که امیرالمومنین حل کرده‌است و جواب امام را به استاد دادند. استاد از جواب حیرت زده شدند و گفتند: چه کسی جواب را به شما داده است؟ نمایند گفتند: امیرالمومنین این مسئله را حل کرده‌اند. بعد از مدتی استاد بیماری سختی گرفتند و در بیمارستان بستری شدند و در همین حال به نماینده عرض کردند خانمم آمد فقط نگاهی به من انداخت و رفت، این بی‌مهری ناراحتم نکرد اما نامهری پسرم نگرانم می‌کند، می‌ترسم که پسرم جسد مرا بفروشد و دفن نکند. نماینده گفت نگران نباش تو از مائی، ما همراه تو هستیم. و کارهای بعد از مرگت را انجام می‌دهیم. بعد از مراسم کفن و دفن، پسر استاد آمد و اعتراض کرد که شما به من ضرر زدید من جسد پدرم را 70 مارک آلمان فروخته‌بودم.
نمایند ضرر پسر را جبران کردند.

تا هنگامی که به هستی معرفت نداشته‌باشید عشق و محبت را هم حادث نمی‌شود، دنیا اینگونه است.


بشر خام است و باید بیاموزد که چگونه پخته شود این در حالی است که وهم اجازه پختن نمی دهد.

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
خام بدم پخته شدم سوختم

عشق بدون معرفت ایجاد نمی‌شود. هر کس با خداست به بن‌بست نمی‌رسد. اگر مست خدا شدیم دیگر هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و راه‌ها آسان می‌شود. ما ماده اولیه انسان هستیم هنوز انسان نشده‌ایم، اگر به درجه پختگی رسیدیم انسان می شویم.

آنها که معرفت دارند در وجود خود حرارتی دارند که هر کجا می‌روند حرارت را با خود می‌برند. عالم به هم پیوسته است. اگر خدا را فراموش کنید به خود‌فراموشی دچار می‌شوید. توحید یعنی خود انسان، هویت انسان توحید است.

#پنجشنبه_های_شریف
#جلسه_وعظ
#حجت_الاسلام_و_المسلمین_فروغی