امام علی (ع): ای مردم بدانید که تکمیل شدن و کمال دین شما در یادگیری علم دینی و الهی و عمل به آن است. بدانید یادگیری علم دینی بر شما از بدست آوردن و تحصیل مال لازم تر است زیرا مال و روزی از جانب خدا میان شما تقسیم و تضمین گشته ولی علم دینی نزد اهلش نگه داشته شده و شما مامورید که آن را از اهلش طلب نمایید پس جویای آن باشید.اصول کافی جلد 1 صفحۀ 35

داستان یک دانش بنیان

💠 بسم الله💠

نشست «داستان یک دانش بنیان»

پیرامون قواعد حاکم بر اقتصاد دانش بنیان

و تجربه نگاری مجموعه «بهیار صنعت سپاهان»

 

💠و مهندس نوید نجات بخش (مدیر عامل)💠

💠با ارائه حجت الاسلام امیر نجات بخش💠

----------

احساسات مصنوعی

💠 بسم الله💠

نشست مجازی «احساسات مصنوعی»

با موضوع بررسی ادارک عواطف و احساسات انسانی در هوش مصنوعی

به همراه اکران ARCHIVE

 

💠با ارائه حجت الاسلام هادی قهار💠

💠و دکتر منوچهر مرادی سبزواری💠

----------

برتری

💠 بسم الله💠

نشست مجازی «برتری»

با موضوع بررسی تفاوت اصلی انسان با هوش مصنوعی

به همراه اکران transcendence

 

💠با ارائه حجت الاسلام رضا درگاهی فر💠

💠و دکتر حسین اسفندیاری💠

----------


سبک زندگی خوب


طرح‌کلی اندیشه اسلامی در قرآن


کلاس اخلاق


كساء حیا