امام علی (ع): ای مردم بدانید که تکمیل شدن و کمال دین شما در یادگیری علم دینی و الهی و عمل به آن است. بدانید یادگیری علم دینی بر شما از بدست آوردن و تحصیل مال لازم تر است زیرا مال و روزی از جانب خدا میان شما تقسیم و تضمین گشته ولی علم دینی نزد اهلش نگه داشته شده و شما مامورید که آن را از اهلش طلب نمایید پس جویای آن باشید.اصول کافی جلد 1 صفحۀ 35


آخرین اخبار و اطلاعیه ها


فصل چهارم طرح کتابخوانی

رسانه تمدن ساز

تاریخ همگرایی و واگرایی مذاهب اسلامی

زندگی در متاورس

هوش مصنوعی و اثرات آن بر زندگی انسان

بررسی اثرات شبکه های اجتماعی بر زندگی انسان