امام علی (ع): ای مردم بدانید که تکمیل شدن و کمال دین شما در یادگیری علم دینی و الهی و عمل به آن است. بدانید یادگیری علم دینی بر شما از بدست آوردن و تحصیل مال لازم تر است زیرا مال و روزی از جانب خدا میان شما تقسیم و تضمین گشته ولی علم دینی نزد اهلش نگه داشته شده و شما مامورید که آن را از اهلش طلب نمایید پس جویای آن باشید.اصول کافی جلد 1 صفحۀ 35تاریخ همگرایی و واگرایی مذاهب اسلامی

💠 بسم الله 💠

کلاس تاریخ همگرایی و واگرایی مذاهب اسلامی

ویژه معرفت‌جویان و دانشجويان دانشگاه شریف

 

🔹 با ارائه استاد محمد قطرانی 🔹

----------

💠 بسم الله 💠

کلاس تاریخ همگرایی و واگرایی مذاهب اسلامی

ویژه معرفت‌جویان و دانشجويان دانشگاه شریف

 

🔹 با ارائه استاد محمد قطرانی 🔹

⏱ زمان: پنج‌شنبه‌ها، ۱۴:45 الی ۱۶:15
🔶 محل برگزاری کلاس: مسجد دانشگاه صنعتی شریف🔶