امام علی (ع): ای مردم بدانید که تکمیل شدن و کمال دین شما در یادگیری علم دینی و الهی و عمل به آن است. بدانید یادگیری علم دینی بر شما از بدست آوردن و تحصیل مال لازم تر است زیرا مال و روزی از جانب خدا میان شما تقسیم و تضمین گشته ولی علم دینی نزد اهلش نگه داشته شده و شما مامورید که آن را از اهلش طلب نمایید پس جویای آن باشید.اصول کافی جلد 1 صفحۀ 35دور برگردان

💠 بسم الله💠

نشست «دور برگردان»

تجربه اساتید و فارغ التحصیلان شریف

در تصمیم گیری مهاجرت، انتخاب شغل و تغییر رشته

💠با ارائه دکتر مسعود شادنام💠

💠دکتر مهدی شعبانی💠

💠و دکتر سیدعلی روحانی💠

----------

انسان فرزند تمام هستی است و تا بینهایت راه دارد
این هدف است که به انسان حرکت میدهد و او را از راکد ماندن نجات میدهد
وجود او پر از استعداد هائیست که اگر بکار گرفته نشوند سر انجام به انفجار استعداد ها میرسند و اگر درست استفاده نشوند هدر رفته و دو حالت به پوچی و افسردگی میرسد.
گاهی انسان هدفی را در ذهن خود می‌پروراند و در پیش می‌گیرد اما وقتی به آن رسید می بیند این آن چیزی که می‌خواسته نبوده 
قدر و اندازه اش خیلی بیشتر بوده و نمی‌تواند با این کم راضی شود و حسرت می‌خورد که چرا سرمایه عمر و استعداد هارا در این راه خرج کرده درحالی که آنقدرها هم که فکر می‌کرده هدف بزرگ نبوده برایش
ماهمان بچه های سابقیم
که امروز توپمان عوض شده
وتاحد کره زمین رشد کرده
بازی همان بازی است
چه خوب و دلچسب است که گاهی از تجارب کسانی که این مسیر را رفته اند انسان استفاده کند و اگر لازم دید از دوربرگردان، دور بزند و برگردد تا اینکه به مقصد اشتباه و مقصدی که اصلا باب میلش نبوده برسد و افسوس بخورد.

دوربرگردان، نشستی است که در آن از تجربیات اساتید و فارغ التحصیلان شریف در تصمیم گیری های مهم شان در انتخاب شغل، تغییر رشته و مهاجرت که با حضور اساتید محترمی همچون 
دکتر مسعود شادنام
(دکترای مدیریت ومطالعات سازمان از دانشگاه سایمون فریزر کانادا)

دکتر مهدی شعبانی
(دکترای مهندسی برق از دانشگاه تورنتو، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق شریف، بنیان گذار دو شرکت دانش بنیان)

دکتر سید علی روحانی
(فارق التحصیل کارشناسی مهندسی برق شریف، دکترای اقتصاد دانشگاه تهران، معاون سیاست گذاری اقتصادی  وزارت اقتصاد) 
است بهره مند خواهیم شد.

پنجشنبه ۱۸ آبان 
ساعت: ۱۵:۳۰