امام علی (ع): ای مردم بدانید که تکمیل شدن و کمال دین شما در یادگیری علم دینی و الهی و عمل به آن است. بدانید یادگیری علم دینی بر شما از بدست آوردن و تحصیل مال لازم تر است زیرا مال و روزی از جانب خدا میان شما تقسیم و تضمین گشته ولی علم دینی نزد اهلش نگه داشته شده و شما مامورید که آن را از اهلش طلب نمایید پس جویای آن باشید.اصول کافی جلد 1 صفحۀ 35آزادی و انتخاب مردم

💠 بسم الله💠

نشست «آزادی و انتخاب مردم»

آمریکا مهد آزادی و دموکراسی یا ایران!

 

💠با ارائه Mark Dankof💠

💠دکتر حمیدرضا غلامزاده💠

💠حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدی💠

----------

انتخابات اصلی ترین و مهم ترین محل بروز اراده مردم در تعیین سرنوشت خود و تحقق اهداف یک کشور است. اما کارآمدی انتخابات در هدف خود یعنی ایجاد بستر آزادی و تحقق عادلانه اراده مردم همواره دچار چالش ها و سوال هایی بوده است. این سوالات و چالش های نسبت به همه نظام های انتخاباتی در همه دنیا مطرح است. اما نقطه اصلی که جهت گیری ِانتخابات ها و حوادث پیرامون آنها را روشن می کند، و آینده و مسیر حرکت آنها را رغم می زند، تفاوت در مبنایی است که هدف و هویت انتخابات را در آن کشور ایجاد کرده است.

انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقش مردم در اداره جامعه در میان نگاه رایج در جهان نگاه نویی ارائه داد. مردم سالاری دینی در مقابل لیبرال دموکراسی نگاه متفاوت انقلاب اسلامی به نحوه مشارکت مردم در جامعه نسبت به نگاه های رایج در دنیا است. این رویکرد تغییر اساسی نسبت به اهداف انتخابات و نحوه برگزاری و ترسیم نقطه مطلوب انتخابات ها خواهد داشت. برای نشان دادن این تفاوت از منظر اجرایی ابتدا به بررسی چالش های آزادی و عدالت در انتخابات در کشور آمریکا به عنوان یک نماینده نگاه لیبرال دموکراسی می پردازیم و سپس این چالش ها را با انتخابات در ایران مقایسه می کنیم. بعد از واضح شدن ملموس سوالات اساسی نسبت به انتخابات های موجود در دنیا و توجه به پیچیدگی های چند وجهی در نظام های انتخاباتی به ریشه اصلی این نظام ها می پردازیم که هر کدام از این مبانی چگونه نگاه متفاوتی به نقش مردم و به تبع آن اهداف و افق انتخابات ها دارند. نتیجه این نگاه ها در نظام های انتخاباتی و افق مطلوب آنها بروز پیدا خواهد کرد.

در این نشست از حضور مدعوین محترم برای ترسیم این سیر مباحث به تفکیک موضوعات به شرح زیر بهره خواهیم برد. تا در نهایت افق آزادی و انتخاب مردم در انتخابات ها با مبانی دموکراسی و مردمسالاری دینی مقایسه کنیم. آقای مارک دنکوف تحلیلگر سیاسی و کاندیدای سابق مجلس سنای آمریکا با موضوع "چالش های مشارکت آزاد و عادلانه در انتخابات آمریکا"آقای دکتر غلامزاده دکترای مطالعات آمریکا از دانشگاه تهران با موضوع "چالش های مشارکت آزاد و عادلانه در انتخابات آمریکا و مقایسه آن با ایران"آقای حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع "تفاوت انتخابات بر مبنای دموکراسی با انتخابات بر مبنای مردم‌سالاری دینی و انتخابات مطلوب جمهوری اسلامی"

زمان : پنجشبه 3 اسفند 1402 ساعت 19