نام درس

استاد

سال تدریس

احکام

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین فلاح زاده

90

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی

92

حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی اسماعیلی فر

92

حجت الاسلام و المسلمین خسروبیگی

93

حجت الاسلام و المسلمین محمدی

91 تا 93

سرکار خانم حاجی نصیری

92تا 93

سرکار خانم رشیدی

92

حجت الاسلام و المسلمین بیگی

93

سرکار خانم آهنگران

93

اخلاق نظری

حجت الاسلام و المسلمین کاوس روحی

90تا 93

آداب اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین علی هدایتی

90تا 93

آشنایی با علوم اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین عالم‌زاده نوری

90

حجت الاسلام و المسلمین رسول قرایی

90

آشنایی با قرآن

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مفتخر گویا

92 تا 93

حجت الاسلام و المسلمین میثم هراسانیان

92

حجت الاسلام و المسلمین مبین نظری

92 تا 93

حجت الاسلام و المسلمین حسین کاظم زاده

92

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی روحانی

92

حجت الاسلام و المسلمین محمد ادیب زاده

92 تا 94

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن سادات کیایی

92

تاریخ اسلام

دکتر محمدحسین رجبی دوانی

92

حجت الاسلام و المسلمین احمد رهدار

91

حجت الاسلام و المسلمین محرمی

91

حجت الاسلام و المسلمین شریفی

91

حجت الاسلام و المسلمین مهدی همازاده

90

حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد فدایی

90

حجت الاسلام و المسلمین سلیمانی

90

حجت الاسلام و المسلمین قائدان

91 تا 92

تاریخ تمدن اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله بابایی

92

تدبر در قرآن

حجت الاسلام و المسلمین علی صبوحی

92

حجت الاسلام و المسلمین صدرا بهرامی

91

حجت الاسلام و المسلمین صدری شال

93

حجت الاسلام و المسلمین محمد نظری

93

جناب آقای احسان شریفیان

93

تفسیر قرآن

حجت الاسلام و المسلمین مهدی تجریشی

92

حجت الاسلام و المسلمین صابر اکبری جدی

92

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا قاسمیان

90 تا 91

اندیشه رهبری

حجت الاسلام و المسلمین محمد طهماسبی

91

راهنمای تربیتی

حجت الاسلام و المسلمین عسکر بهرامی

92 تا 95

حجت الاسلام و المسلمین محمودی

92 تا 94

حجت الاسلام و المسلمین فتاحی

92تا 94

زبان قرآن

حجت الاسلام و المسلمین حامد غلامی

90 تا 91

حجت الاسلام و المسلمین محمد امین ابوالحسنی

91

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جوان

90

حجت الاسلام و المسلمین دادسرشت

91

حجت الاسلام و المسلمین قاسم قربانی

90

حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی مهدی پور

91

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی هاشمیان

91

حجت الاسلام و المسلمین حسین نظری

90

حجت الاسلام و المسلمین علی محمدزاده

90

حجت الاسلام و المسلمین سید محمدسعید آزاد موسوی

91

حجت الاسلام و المسلمین علی شریف

90

حجت الاسلام و المسلمین غنایی

90

حجت الاسلام و المسلمین حسن مرصعی

90

حجت الاسلام و المسلمین علی حیدری

90

حجت الاسلام و المسلمین فرهاد شیرمحمدی

92

سرکار خانم معافی

90

سرکار خانم حیدری نسب

90 تا 91

سرکار خانم علیزاده

90

سرکار خانم صومی

91

سرکار خانم ناطقیان

91

سیره رهبران انقلاب

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا امینی

91

حجت الاسلام و المسلمین رضا تاران

92

حجت الاسلام و المسلمین احمد جهان بزرگی

92

حجت الاسلام و المسلمین علی سروش

91

دکتر محمدصادق کوشکی

92

سرکار خانم موسوی

91

علوم حدیث

حجت الاسلام و المسلمین مجید اربابی

93

مغالطات

حجت الاسلام و المسلمین صرامی

92

فقه و اصول

حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدیان

92

حجت الاسلام و المسلمین میثم غلامی

92

حجت الاسلام و المسلمین مسعود انصاری

92 تا 93

حجت الاسلام و المسلمین پروازمنش

90

حجت الاسلام و المسلمین حائری

90

حجت الاسلام و المسلمین سید فرید حاج سیدجوادی

92

حجت الاسلام و المسلمین صفرپور

90

فلسفه

حجت الاسلام و المسلمین علی امینی نژاد

92 تا 93

معارف قرآن

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فلاح

90 تا 95

حجت الاسلام و المسلمین عباس عبدالهی

90 تا 94

حجت الاسلام و المسلمین حسین وظیفه عالی

90 تا 95

حجت الاسلام و المسلمین سعید هلالیان

90 تا 93

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی مؤمنی راد

91 تا 93

حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی هدایت

91 تا 93

نظام سیاسی اسلام

استاد حسن رحیم‌پور ازغدی

91 تا 92

نگاه سیستمی به دین

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی

90