1.دانش آموخته نزد اساتید:

آیت الله بهجت
آیت الله سبحانی
آیت الله وحید خراسانی
حجت الاسلام و المسلمین تحریری
 

2.مقطع تحصیلی فعلی

درس خارج
 

3.سوابق تحصیلی

مدرسه معصومیه
درس خارج
 

4.سابقه تدریس و مدیریت

تدریس دروس حوزه در مدرسه امامیه شهرکرد(ادبیات، منطق، فلسفه، فقه و اصول...)

دروس سطح عالی حوزه ( رسائل، مکاسب و کفایه)

تفسیر حدیث و قرآن

5.رشته تخصصی حوزوی و اقدامات تخصصی:

تربیت اسلامی و مباحث اخلاقی

ارائه‌‌ی طرح تربیتی در حوزه شریف