1.دانش آموخته نزد اساتید:

آیت الله صادق لاریجانی
آیت الله سید محمود شاهرودی
آیت الله دکتر احمد عابدی
حجت الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان پناه
 

2.مقطع تحصیلی فعلی:

پایان درس خارج و مشغول به پایان نامه سطح 4
 

3.سوابق تحصیلی:

اتمام دروس سطح حوزه و 9 سال درس خارج فقه واصول 
سطح 2 و3 حوزه به پایان رسیده ومشغول پایان نامه سطح 4
کارشناسی برق دانشگاه شریف
کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه قم
 

4.سابقه تدریس و مدیریت:

ده سال تدریس دروس مقدمات وسطح عالی
دروس ادبیات عرب و منطق ولمعه و 
در حال حاضر مکاسب وکفایه
ودروس مختلف در حوزه های دانشجویی تهران وکاشان
 

5.رشته تخصصی حوزوی و اقدامات تخصصی:

فلسفه و فقه واصول 
نگارش کتاب و چند مقاله