1.دانش آموخته نزد اساتید:

آقای دکتر برزگر
حجت الاسلام صبوحی
حجت الاسلام قاسمیان
حجت الاسلام و المسلمین الهی زاده

2- مقطع تحصیلی فعلی:
طلبه سطح دو حوزه مشکوه اندیشه
 

3.سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش گرانش و نجوم از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد علوم قرآنی از دانشگاه علوم و معارف قرآن 
انصراف از دکترای علوم قرآن و حدیث
 

4.سابقه تدریس و مدیریت:

تدریس تدبر در قرآن در دانشگاه های تهران(تهران، علم و صنعت و صنعتی شریف و... به مدت 15 ترم) و حوزه های علمیه و حوزه دانشجویی شریف 
استاد دوره تربیت مربی تدبر در قرآن حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
تدریس واحد تفسیر 2، 3 و 4 در دانشگاه آل طه در رشته علوم قرآن و حدیث
تدریس زبان وحی در حوزه دانشجویی شریف و موسسات قرآنی 
مدیریت بخش خواهران تدبر در قرآن دانشگاهیان 
مسئول امور پژوهش کانون قرآن و عترت دانشگاه تهران
فعالیت پژوهشی در مرکز تدبر در قرآن نهاد رهبری دانشگاه تهران و حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نهاد رهبری دانشگاه­ها
فعالیت پژوهشی در پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی در زمینه نجوم و قرآن( به مدت یک سال)
پژوهش در زمینه خنک سازی لیزری و غیرموضعیت گرانش نیوتونی
 

5.رشته تخصصی حوزوی و اقدامات تخصصی:

تدبر در قرآن
تالیف کتاب، پایان نامه و مقالات و فعالیت­های تخصصی در زمینه تدبر در قرآن