1.دانش آموخته نزد اساتید:

حجج الاسلام اخوی، عباسی ولدی، عباسی و آقای حسینی­ زاده،پناهیان،بهرامی،عابدینی
استاد تراشیون و استاد شجاعی
 

2.مقطع تحصیلی فعلی:

سطح 3 حوزه
 

3.سوابق تحصیلی

سطح 3 حوزه جامعه الزهرا رشته تعلیم وتربیت

کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

معادل ارشد مشاوره موسسه امام خمینی(ره)

دوره تکمیلی تربیت مشاوردرمرکز نهاد رهبری

دوره های تربیت مربی موسسه ثقلین آقای تراشیون

دوره های تربیت خانوادگی استاد عباسی واستاد شجاعی و استاد تراشیون

دورهای تربیت مبلغ طرح حکمت در دانشگاه­ها

دوره های تربیت مدرس ثقلین استاد تراشیون

دوره های تربیت مبلغ درطرح ضابط

 

4.سابقه تدریس و مدیریت:

مشاوره در دانشگاههای متعدد به مدت 10 سال

تدریس دروس خانواده در مراکز و حوزه های دانشجویی به مدت 5 سال

تدریس دروس تربیت کودک در مراکز متعدد به مدت 5 سال

تبلیغ در دانشگاه­ها به مدت 13 سال

مربی طرح حکمت به مدت 7 سال

مربی حوزه های دانشجویی به مدت 3 سال

مدیریت طرح امین خواهران در مدارس شهرقم به مدت 2 سال

آموزش مبلغان اعزامی به مدارس به مدت 2 سال

دارای مجوز تدریس دروس معارف در دانشگاه از نهاد رهبری

برگزاری سخنرانی درسطح شهر

 

5.رشته تخصصی حوزوی و اقدامات تخصصی:

رشته تعلیم و تربیت

تاسیس کارگروه­های پژوهشی  زن و خانواده انقلابی ؛ زن و زندگی ؛ کودک ونوجوان؛ زن و دغدغه های فرهنگی ؛ دغدغه های دخترانه ؛ آسیب شناسی مسایل دختران تراز انقلاب؛ نیازها ومهارتهای دختران نخبه انقلابی؛ جایگاه و نقش زن ؛ جایگاه پدران در تربیت ....

 

تربیت مربیان و مشاورانی درعرصه تربیت خانواده انقلابی

 

 

 

تدوین سرفصل ها وجزواتی برای تربیت خانوادگی بانوان تراز انقلاب