استاد برزگر

1.       دانش آموخته نزد اساتید:

جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین الهی زاده

جناب استاد حجت السلام و المسلمین علی صبوحی

2.       مقطع تحصیلی فعلی:

دکتری علوم قرآن و حدیث

3.       سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کارشناسی علوم قرآن و حدیث از طریق آزمون حفظ کل قرآن و علوم قرآنی

تحصیل یک سال رسمی دروس حوزه و مطالعات چندین ساله غیر رسمی دروس حوزه

4.       سابقه تدریس و مدیریت:

·    (سال 94 تا کنون)- حوزه مشکات اندیشه خواهران- درس تدبر در قرآن

·   (سال 92 تا کنون)- دانشگاه امام صادق(ع) – درس تدبر و تفسیر

·   (ترم اول سال تحصیلی 92-93)- دانشکده تهران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- درس تدبر در قرآن

·   (ترم اول سال تحصیلی 92-93)- دانشگاه آل طه- درس تفسیر قرآن

·   (سال93-95)- تدریس دوره جامع آموزش تدبر در قرآن ویژه دانشجویان در مؤسسه رهپویان امام رضا(ع)

·   (سال95)- تدریس دوره آموزش زبان وحی ویژه دانشجویان در مؤسسه رهپویان امام رضا(ع)

·   (سال93 تا کنون)- تدریس دوره آموزش تدبر در قرآن در حوزه دانشجویی دانشگاه شریف

·   (سال90-91) – تدریس تربیت مربی تدبر در قرآن برای طلاب و دانشجویان علوم قرآن و حدیث در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 (سال 85-89)- تدریس دروس علوم قرآنی، ادبیات عرب و ... برای مربیان کلاسهای تدبر در قرآن در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  در دانشگاه تهران

·   (سال 81-82): مسئول آموزش مجمع کانونهای قرآن و عترت دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

·    (سال83-89)- مسئول کانون قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

·   (سال 90-93)- مسئول مرکز قرآن و عترت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

·   (سال93-94)- مدیر بخش دانشجویی مؤسسه قرآن و عترت رهپویان امام رضا(ع)

·   (سال94 تا کنون)- مدیر عامل مؤسسه قرآن و عترت رهپویان امام رضا(ع)

 

5.       رشته تخصصی حوزوی و اقدامات تخصصی:

 

 علوم قرآن و حدیث

1.        تألیف کتاب انس و آشنایی با زبان وحی (جلد اول: واژه شناسی)-1393- نشر معارف

2.        تألیف کتاب انس و آشنایی با زبان وحی (جلد دوم: جمله شناسی)-1394- نشر معارف

3.        تألیف مقاله جعل و تحریف در اخبار سبب نزول سوره تحریم با راهنمایی جناب آقای دکتر فقهی زاده- 1392- نشریه حدیث پژوهی(علمی پژوهشی)

4.        تالیف مقاله در آمدی بر بازشناسی جایگاه سنت در مکتب تفسیری قرآن به قرآن با تکیه بر اساس تفاوت دو مرحله تدبر و تبیین(تفسیر) با راهنمایی جناب آقای دکتر واعظی- 1395- دو فصلنامه علوم و تفسیر معارج

5.        تالیف مقاله امام خمینی(ره) و مسأله اختلاف قرائت با راهنمایی جناب آقای دکتر فقهی زاده- 1394- برگزیده همایش قرآن و امام خمینی(ره) و چاپ در همایش‌نامه آن

6.        تألیف مقاله روایتی قرآنی از واقعه تاریخی سوره تحریم در مقایسه با روایات محرف شأن نزول(نویسنده همکار: جناب آقای احسان شریفیان)- 1395- شایسته تقدیر در همایش علامه حلی حوزه‌های علمیه استان تهران

7.        تالیف مقاله هماهنگی و انسجام اعجازین قرآن- 1391- مجله عروج اندیشه(فصلنامه تخصصی دانشگاه مذاهب اسلامی)

8.        مدیر پروژه تحقیقاتی معنای حروف در قرآن- 1388- نهاد رهبری دانشگاه تهران

9.        مدیر پروژه تحقیقاتی مبادی و مبانی تدبر در قرآن- 1387- نهاد رهبری دانشگاه تهران

10.     مدیر پروژه تحقیقاتی معنا و مفهوم ظاهر قرآن- 1389- نهاد رهبری دانشگاه تهران