دانش آموخته نزد اساتید:
استاد یزدان‌پناه در فلسفه
استاد سیداحمد مددی در اصول
مقطع فعلی: درس خارج
سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی شریف/ سطح 2 حوزه
مدت زمان همکاری با حوزه شریف: سال اول. البته در تابستان 95 در حوزه تدریس داشتند.