دانش آموخته نرد اساتید: حضرت آیات عظام بهجت و سبحانی شب زنده دار و مومن قمی دروس خارج فقه و اصول، آیه الله جوادی آملی تفسیر، استاد یزدان پناه و رمضانی و مرحوم مهندسی فلسفه و عرفان، استاد شیخ محمد رضا عابدینی رسائل توحیدی علامه طباطبایی و تفسیر شریف المیزان، و ...


مقطع تحصیلی: سطح 4 حوزه عملیه قم و مقطع دکتری رشته کلام امامیه در دانشگاه قرآن و حدیث


سوابق تدریس: 17 سال سابقه تدریس رسمی در حوزه علمیه قم

تدریس دروس فقه و اصول و فلسفه اسلامی در سطح عالی پایه‌های 7 تا 9 حوزه علمیه قم 

تدریس در  مقطع ارشد در رشته فلسفه


مدت زمان همکاری با حوزه شریف: از سال 90 تا کنون