سوابق:

کارشناس مسائل جهان اسلام

مسئول میز بین الملل بنیاد نهضت

مدرس دوره‌های شناخت جهان اسلام

مولف مقالات تخصصی جهان اسلام

استاد شناخت جهان اسلام در حوزه و دانشگاه

عضو اتحادیه بین‌المللی امت واحده

مسئول میز بین المللمرکز راهبری ورثه‌الانبیا

مسئول کارگروه پژوهش مجمع تشکل‌های بین‌الملل

 مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی