کارشناس مدیریت فرهنگی هنری و کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه های سوره و علامه طباطبایی
  دکترای مطالعات زنان - گرایش حقوق زن در اسلام از دانشگاه تربیت مدرس؛ با موضوع پایان نامه: مادری در سینمای      ایران با تطبیق بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه