فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
 کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم قم
 بهره از اساتید بزرگوار: آیت الله العظمی شبیری زنجانی، آیت الله شب زنده دار و استاد حیدری در مقطع درس خارج
 مشارکت در تاسیس خبرگزاری رسا
 معاون تهذیب مدرسه فقهی امام کاظم علیه السلام قم