کارشناس ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
  نفر اول کنکور دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
  طلبه درس خارج مدرسه علمیه مشکات