استاد مدرسه فقهی امام رضا علیه السلام قم
  استفاده از محضر اساتید بزرگوار: سید کاظم حائری و سید محسن خرازی، در مقطع درس خارج
  کارشناس برنامه تلوزیونی ثریا