استاد سطح عالی حوزه علمیه
  استفاده از محضر اساتید معظم: آیت الله مجتبی تهرانی، آیت الله اراکی وآیت الله شریعتمداری در مقطع درس خارج
  شاغل به فعالیت در بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری (حدودا 20 سال)
  مسئول جذب و تربیت پاسخگوی دفتر استفتائات مقام معظم رهبری مدظله العالی