فارغ التحصیل سطح 3 حوزه علمیه مشکات
  طلبه درس خارج فقه نظام خانواده استاد رحمانی
  استاد تدبر در قرآن و نهج البلاغه حوزه و دانشگاه