فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
  طلبه پایه ده حوزه علمیه قم
  عضو شورای مرکزی اسبق اتحادیه دانشجویان عدالت‌خواه